Monitoring i diagnostyka cyklu

Lady-Comp rozpoznaje płodność. Jak to możliwe?

Autor:

Nowoczesne metody unikania zapłodnienia cechują się brakiem skutków ubocznych, wysoką skutecznością i łatwością w stosowaniu. Ale czy takie istnieją?

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) za antykoncepcję uznaje się tylko takie działanie, które nie wymaga od partnerów zaniechania współżycia. Komputery cyklu Lady-Comp i Pearly są urządzeniami diagnostycznymi, które wskazują fazy płodności w cyklu. W tym znaczeniu Lady-Comp i Pearly to NIE jest antykoncepcja. Jeżeli wiesz kiedy jesteś płodna, a informacja ta jest pewna w 99,5%, to sama podejmujesz decyzję, jak wykorzystać tą wiedzę. Możesz zabezpieczać się właśnie wtedy, kiedy jest to konieczne. W pozostałe dni jesteś niepłodna i nie potrzebujesz żadnego zabezpieczenia. Po co zatem przyjmować w całym cyklu pigułki hormonalne lub stosować prezerwatywy za każdym razem, skoro zabezpieczenie potrzebne jest jedynie przez kilka dni w cyklu?

W bezpośrednim rozumieniu WHO, komputery cyklu nie są antykoncepcją, jednak mogą być z powodzeniem stosowane jako forma działań umożliwiających zapobieganie nieplanowanym zapłodnieniom. W połączeniu z np. zabezpieczeniem mechanicznym, jakim jest prezerwatywa, otrzymujesz skuteczną metodę alternatywną dla antykoncepcji, która nie wymaga od Ciebie zaniechania współżycia. A co ciekawe, nie potrzebujesz prezerwatyw przez cały czas i możesz w pełni cieszyć się radością obcowania ze swoim partnerem w fazie niepłodnej swojego cyklu.

Komputery cyklu Lady-Comp i Pearly wpływają na regulację poczęć bez ingerencji z zewnątrz, bez hormonów, bez środków ubocznych, w bezpieczny i naturalny sposób. To od Ciebie zależy, jak wykorzystasz informacje otrzymywane z Lady-Comp.

Współczynnik Pearl'a - miernik skuteczności antykoncepcji.

Indeks Pearl'a to miara skuteczności danej metody antykoncepcyjnej. Im niższa wartość indeksu Pearl'a tym dana metoda jest skuteczniejsza. Interpretowany jest jako ilość kobiet stosujących daną metodę antykoncepcji w ciągu jednego roku, które zaszły w nieplanowaną ciążę. Skuteczność metody określana jest na podstawie badań klinicznych na określonej grupie osób. Im większa grupa osób biorących udział w badaniu oraz im dłużej stosują one daną metodę (z założenia powinno być 12 miesięcy lub 13 cykli), tym wyniki badań są bardziej miarodajne.

Komputery cyklu Lady-Comp i Pearly, poza badaniami producenta, posiadają już dwa badania wykonane i opublikowane w Polsce. Najnowsze badanie z grudnia 2016 roku pokazało, że wśród kobiet stosujących komputery cyklu jako jedyną metodę antykoncepcji jedynie 5 na 1000 zaszło w nieplanowaną ciążę. Oznacza, to że skutecznością 99,5% Lady-Comp prawidłowo wskazywał fazy płodności w cyklu. Należy podkreślić, że współczynnik Pearl'a na poziomie 0,5 jest taki sam jak skuteczność innych znanych metod, a co za tym idzie komputery cyklu stanowią w pełni wartościowe i skuteczne narzędzie pozwalające na uniknięcie nieplanowanej ciąży.

Uwaga: na skutek niewłaściwego użytkowania, braków pomiarów, zmian fizjologicznych w organizmie wskazania urządzenia mogą okresowo różnić się od stanu faktycznego.

Pytania i konsultacje

Biuro

Biuro:
91 464 56 04

Aleksandra Demiańczyk

Ola:
509 970 222

Justyna

Justyna:
514 338 440

Krzysztof Michaluk

Krzysztof:
508 180 360

Chcesz wiedzieć

Zobacz stronę
o planowaniu ciąży

PLANOWANIE CIĄŻY